Power Vrouwen in beeld

  WINNAAR 99POWERVROUWEN-AWARD 2018!!

Waarom dit project?

Ik wil vrouwen laten zien zoals ze in Nederland wonen en leven. Vrouwen die je moeder kunnen zijn, je zus, je vriendin. Vrouwen die ergens voor staan of een belangrijke keuze in hun leven maakten, ook al was dat niet voor de hand liggend. Vooral zijn dit vrouwen die ‘zijn’, die hun ding doen en waarde toevoegen, in welke vorm dan ook. Huisvrouw, ondernemer of directeur en alles wat er tussen zit. Vrouwen die geen landelijke bekendheid genieten, maar die ik wel wil laten zien. Omdat zij belangrijk zijn voor onze maatschappij en omdat we daar trots én zuinig op moeten zijn. En vooral omdat de kansen en mogelijkheden die wij hier hebben niet overal in de wereld gemeengoed zijn.

Ik fotografeerde deze vrouwen op een plek waar zij zich prettig voelen. In de foto staat een stukje tekst uit een lied dat hun erg aanspreekt, dat ze raakt.

Lezingen

Ik geef lezingen rondom dit boek onder de titel: Wanneer ben je een Powervrouw of, wat is kracht voor jou? Aan de hand van mijn levensverhaal laat ik zien dat je geen Oprah Winfrey hoeft te zijn om kracht te hebben. Dat ieder mens krachtig kan zijn. Keuzes maken en weten wat je wilt zijn daarin wel belangrijk. Ik vertel je hoe ik dit deed en hoop je daarmee te inspireren.

Wil je komen luisteren, dit kan op de volgende dagen:

7 maart 2020 – Aanwezig en korte presentatie bij viering Internationale Vrouwendag bij C.L.O.in Eindhoven. Openbare bijeenkomst.

10 maart 2020 – Lezing bij Soroptimisten Bergen op Zoom. Dit is een besloten bijeenkomst.

26 maart 2020 – Lezing jaarvergadering Vrouwen van Nu. Dit is een besloten bijeenkomst.

17 februari 2021 – Lezing bij Vrouwen van Nu Zuidhoorn. Dit is een besloten bijeenkomst.

Wil je ook graag dat ik bij jouw organisatie of netwerk kom spreken? Neem dan contact op met Lianka Vermeulen. Of bel haar: +31 6 25 14 17 11. Zij regelt dit voor mij.

Power Vrouwen

Free a Girl

De opbrengst van het boek gaat naar stichting Free a Girl. Zij zijn een kleine organisatie die hard werkt om jonge meisjes (van soms wel van 7 jaar jong!) in onder andere India, Nepal en Brazilië te bevrijden uit de gedwongen prostitutie. Free a Girl bevrijdt deze meisjes niet alleen met behulp van hun locale samenwerkingspartners, ze helpen de meisjes ook om weer een leven op te bouwen. Ze krijgen traumaverwerking, scholing en/of onderdak als dat nodig is (sommige meisjes kunnen niet meer terug naar huis).

Als u het boek koopt, heeft u niet alleen een mooie boek in handen, maar steunt u ook een goed doel.